„Performanţă în carieră şi afaceri pentru femei”
Investeşte în oameni!

Proiect Cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară: 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenţie: 6.3. – Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii

Contract POSDRU/97/6.3/S/58571 


Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro